qq
Kartal Halı ve Tekstil

ENERJİ POLİTİKASI


Halı sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş olarak yeni nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için tasarımdan müşteriye ulaşıncaya kadar üretimimizin her safhasında; enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını amaçlamaktayız. Bu doğrultuda;

  • Yükümlü olduğumuz tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Enerji performansımızı düzeltici faaliyetler ile sürekli dinamik tutarak geliştirmeyi,
  • Hedeflerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda, enerji verimliliği odaklı çalışmaların ve eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak farkındalığı arttırmayı,
  • Enerji verimliliğini sağlayan ürünleri ve hizmetleri satın almayı,
  • Enerji verimli ürünler üretmeyi, üretim süreçlerimizi enerji verimliliği kriterini dikkate alarak tasarlamayı,
  • Enerji yönetim sistemi kapsamında gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
  • Kurum içinde ve dışında tüm paydaşlar ile iletişim içinde olmayı,
  • Enerji yönetim sistemi ve enerji performansımızı düzenli olarak gözden geçirerek güncellemeyi ve sürekli iyileştirmeyi,   taahhüt ederiz.


Copyright © 2014 KARTAL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.