qq
Kartal Halı ve Tekstil

ENTEGRE POLİTİKASI


 • KARTAL HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. halı sektöründe lider bir firma yapmak.
 • Katma değeri yüksek ve hatasız ürün üretmek.
 • Entegre Yönetim Sistemleri çalışmalarında ihtiyaç duyulan tüm kaynakları temin etmek
 • Müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımızla etkin bir iletişim sağlamak.
 • Müşteri ve çalışanlarımızın memnuniyetini  sağlayarak kalıcı bir firma olmak.
 • İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve kendi sektörümüzle   ilgili tüm yasal ve sektörel şartlara uymak.
 • İş kazalarının oluşmaması için risk analizleri yapmak ve önleyici faaliyetler uygulamak.
 • Geri dönüşümü mümkün olan atıkların değerlendirilmesini sağlamak
 • Hammadde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak.
 • Faaliyetler sonucu oluşan atıkları kontrollü bir şekilde ve özelliklerine uygun olarak uzaklaştırmak,
 • Çevre yönetim sistemi performansını sürekli iyileştirerek kirlenmenin önlenmesini sağlamak.
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi performansını sürekli iyileştirerek iş kazalarını azaltmak ve çalışma ortamını daha güvenli hale getirmek
 • Sürekli eğitim ve sürekli iyileştirmelerle Entegre Yönetim Sistemimizi geliştirmek.
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin görüş ve katılımlarını sağlamak.


Copyright © 2014 KARTAL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.